ماه : ‏تیر 1401(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

ناداو کاندر

اگرچه شهرت اصلی ناداو کاندر ناشی از مجموعه مناظر و پرتره‌های سیاسی اوست اما این عکاس انگلیسی در زمینه عکاسی تبلیغاتی هم فعالیت چشمگیری دارد.کاندر

ادامه مطلب »