معرفی پایان‌نامه بررسی تطبیقی خوانش مخاطبان عکس‌ها در زمینه‌های مختلف ارائه‌ی آنها (با تاکید بر زمینه‌ی تبلیغاتی)

چکیده چکیدهتعامل هنر عکاسی با مردم و جامعه بر کسی پوشیده نیست؛ عکاسی در بیشتر مواقع پذیرای کارکردهای اجتماعی بوده است. با توجه به اینکه

ادامه مطلب »