جشنواره فردا

جهش تولید و دستيابي به اقتصادی خلاق، دانش بنیان و متکی به توانمندی های بومی، مستلزم اشاعه فرهنگ خودباوري و معرفی حرکت های نوآورانه و خلاقانه در کشور است. بی تردید هنر به ویژه هنرهای تصویری، در فرهنگ سازی و ايجاد تحول فرهنگي در این خصوص سهم قابل توجهي دارند. بر همین اساس جهاد دانشگاهی هنر با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و مراکز مرتبط با توسعه هنر، نوآوری، فناوری و صنعت، «ششمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی»(فردا) را برگزار می کند

محورهای جشنواره

رشته های تخصصی جشنواره

آخرین اخبار
حامیان جشنواره

ثـــبت نــــــام در جشــــنواره