ماه : ‏خرداد 1401(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

شراد هاکسر

شراد هاکسر را باید یکی از جسورترین و در عین حال خلاق‌ترین عکاسان تبلیغاتی حال حاضر دنیا دانست؛ این عکاس هندی از جمله معدود افرادی

ادامه مطلب »