ماه : ‏اردیبهشت 1401(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

ادوارد برتینسکی

شاید ادوارد برتینسکی پر دغدغه‌ترین عکاس حال حاضر جهان در قبال موضوع محیط زیست باشد، حتی شروع عکاسی صنعتی برای او ناشی از همین دغدغه

ادامه مطلب »