ماه : ‏شهریور 1400(فرمت تاریخ بایگانی ماهانه)

نیم نگاه: هومن صدر

هومن صدر در سال 1345در حالی که تنها یازده سال سن داشت به واسطه شرکت در جلسات طراحی استاد جعفر پتگر به هنر علاقه ­مند

ادامه مطلب »